• darkblurbg
  SASINKOVO
  Nadmorská výška v strede obce je 196 m n.m.,
  v chotári 163 – 245 m n.m.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Secesný kaštieľ s neobarokovými prvkami,
  prestavaný začiatkom 20. storočia na staršom jadre.
  Dvojpodlažná obdĺžniková stavba s manzardovou
  strechou.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  V obci Sasinkovo sa nachádzajú
  rímsko-katolícky kostol a evanjelický kostol.
  Rímsko-katolícky kostol, zasvätený sv. Kataríne,
  bol postavený v roku 1802.
  Evanjelický kostol bol postavený v roku 1935.
 • darkblurbg
  KAŠTIEĽ
  Fasády členené pilastrami s priebežnou rustikou
  na prízemí. Priečelie deväťosové s trojosovým
  stredným rizalitom. Zreteľne vystupujúci trojosový
  rizalit na nádvornej fasáde má obdĺžnikový vstupný
  portál.
 • darkblurbg
  SASINKOVO
  Obec organizuje rôzne kultúrno-spoločenské
  podujatia

Obec Sasinkovo leží v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Povrch chotára s ostrovčekmi teplomilnej dúbravy s agátom tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy.

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256 pod názvom Sag, v roku 1808 Ssahy, 1920 Šág a od roku 1948 Sasinkovo. Pod názvom Sag ako obec kráľovských rybárov v roku 1412 patrila panstvu Hlohovec. Neskôr viacerým šľachtickým rodom, napr. Šándorovcom, Keglevichovcom, Appelovcom … V roku 1715 mala obec 20 poddaných a 17 želiarských domácností. V roku 1751 - 94 rodín, v roku 1787 – 137 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 77 domov a 539 obyvateľov. Zaoberali sa prevážne poľnohospodárstvom, poväčšine vinohradníctvom.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26. 01. 2016 (vo štvrtok) v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné domy:
č. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 296, 309, 312, 319, 320, 327, 328, 330, 334.

Stránkové hodiny


Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

nestránkový deň

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

08:00 – 12:00
Plasty

Termín odvozu plastov

leták vo formáte PNG

 • 1. 2. 2017
 • 15. 3. 2017
 • 26. 4. 2017
 • 7. 6. 2017
 • 19. 7. 2017
Papier

Termín odvozu zberového papiera

leták vo formáte PNG

 • 3. 2. 2017
 • 17. 3. 2017
 • 28. 4. 2017
 • 9. 6. 2017
 • 21. 7. 2017
Sklo

Termín odvozu zberového skla

leták vo formáte PNG

 • 13. 1. 2017
 • 24. 2. 2017
 • 7. 4. 2017
 • 19. 5. 2017
 • 30. 6. 2017